Café Kῡttam

[nl] Welkom op ons eerste Café Kῡttam. Wij zijn MM Trust, een kleine NGO die werkt aan het welzijn van mensen met noden, op dit moment gefocust op mensen uit gemarginaliseerde groepen in Thalakudi, een klein dorp in Zuid-India. We hebben verschillende projecten, van vrouwenemancipatie tot onderwijssteun, en werken nu aan een nieuw project rond de rehabilitatie van mensen met alcoholafhankelijkheid. (Meer info op mmtrustindia.com.) Op 17 november vieren we de registratie van onze organisatie als een vzw in België, samen met onze oprichter Mani Rajendiran die naar België komt om een lezing te geven op een conferentie. We nodigen u uit om iets te komen drinken en gezellig samen te zijn, terwijl we genieten van het optreden van Haroun en Dauphine en wat Tamil muziek. We hopen jullie allemaal te zien in de Agapezaal, Jan-Boninstraat 20, 8000 Brugge.
[EN] Be welcome in our first Café Kῡttam. We are MM Trust, a small NGO working on well-being of people in need, currently focused on marginalised people in Thalakudi, a small village in South-India. We have several projects, ranging from women empowerment to educational support, and are currently starting a new project concerning the rehabilitation of people with alcohol dependencies. (More information can be found at mmtrustindia.com.) On the 17th of november we celebrate the establishment of our organisation as a vzw in Belgium, together with our founder Mani Rajendiran who is coming here to lecture at a conference. We want to invite you to drink something and chat together, while enjoying the beautiful sounds of Haroun and Dauphine and some Tamil songs. Doors open at 5pm, around 17:30 we will give a short presentation of our organisation after which we give the stage to Haroun and Dauphine. Hope to see you in the Agapezaal, Jan-Boninstraat 20, 8000 Brugge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *