MM Trust is ontstaan in 2006, de organisatie is geïnspireerd op het verhaal van Marutha Muthu en zijn vrouw Angammel.

MM zijn geboortedatum is niet gekend. Rond (ongeveer) zijn 10e levensjaar verloor hij zijn beiden ouders. Als oudste kind werd hij onmiddellijk als verantwoordelijke aanzien om te zorgen voor zijn jongere broers en zussen. De levensomstandigheden waren zwaar, ze leefden in een smalle hut die weinig bescherming bood tegen regen en wind. Soms werd het zo erg dat het water het volledige huis vernietigde en er niets anders opzat dan het huis opnieuw op te bouwen. Doorheen al deze jaren trachtte MM zichzelf van het leven te beroven, maar werd tegengehouden door een familielid. Op zijn 13 jaar trouwde hij met Angamel, een lokaal meisje uit het dorp.

Na enkele jaren huwelijk verloren ze een nieuw geboren baby, ze beseften dat ze geen kinderen konden krijgen en besloten ze kinderen te adopteren. Eén van die kinderen is Mr. Mani Rajendiran (voorzitter van MM Trust). Dankzij de financiële en emotionele steun van MM en Angamel heeft Raj Sociaal Werk kunnen studeren aan de Universiteit. Daarnaast heeft hij zijn ervaring kunnen uitbreiden, aangezien hij internationale ervaring heeft (België en het Verenigd Koninkrijk).

Raj was het eerste geadopteerde kind, maar niet het laatste. MM en Angamel adopteerden nog 3 andere kinderen, waarvan de ouders niet voor hen kon zorgen. Toch was het voor beiden zeer moeilijk om te aanvaarden dat ze zelf geen kinderen konden baren. Angamel vertelde MM dat hij een andere vrouw moest zoeken, die wel voor een kind kon zorgen. Het was zo dat de schande van geen baby hebben groter was, dan het hebben van een tweede vrouw. Angamel vond een andere vrouw voor MM, het ging om Elangium, een ander lokaal meisje uit het dorp. Net nadat ze trouwden, besloot Palaniyammal dat ze ging samenleven met MM. Tot ieders verbazing werden Elangium en Palaniyammal binnen het jaar zwanger. MM, zijn 3 vrouwen en de kinderen werden al snel een goed team en hier liggen de fundamenten van het latere MM Trust dat in 2006 zou ontstaan.

Palaniyanmal beschrijft MM als een man met het hart op de juiste plaats, hardwerkend en vriendelijk. MM heeft dankzij zijn inspanningen unieke resultaten bereikt die de werking van de (lokale) samenleving ten goede komen. Ze belicht het feit dat MM veel aandacht hecht aan onderwijs, dat hij mogelijk maakte voor veel kinderen in het dorp. Zijn motto is: ‘Help the poor, to educate the poor’. Het belang van onderwijs kan niet genoeg onderstreept worden, zeker voor mensen met een achtergrond in de armoede.

Van zo snel ze konden, financierde Angamel en MM huwelijken voor mensen uit verschillende kasten, waar dat in die tijd nog fel op werd neergekeken. Daarnaast werden ook veel ouderentehuizen in de regio gefinancierd door MM. Op die manier werden ze een belangrijke ondersteuning in de regio. Het was op bepaalde momenten zo dat MM over straat wandelde en al de mensen met problemen onmiddellijk zo goed mogelijk probeerde te helpen.

Het kastensysteem in India speelt een enorm grote rol. Dit systeem discrimineert mensen en plaatst deze in verschillende categorieën. Het is MM’s missie om deze mensen – gezien hun kaste – toch de kans te geven om eruit te geraken en aan een (andere) job te geraken door middel van onder andere educatie.

MM kwam uit de Dalit-kaste, dit is de laagste kast in India. Hij werkte hard om stookhout te verzamelen en deze dan te verkopen. De winsten die hij eruit haalde, investeerde hij terug in de lokale samenleving. Door zijn vrienden en kennissen wordt hij omschreven als een zeer vriendelijke, indrukwekkende en toegewijd persoon. Eén van zijn beste vrienden – Mr. Selvadurai vertelde het volgende: “Hij discrimineerde niemand, iedereen was gelijk. Indien hij nog zou leven, zou hij nog steeds dit werk doen. Hij wordt gemist, ik wenste dat iedereen zo goed zou zijn als hem. MM overleed op 15 augustus 2004 na een longontsteking op een leeftijd van 65 jaar (of ouder).

Naast Marutha Muthu, speelde Eric Dobbs een belangrijke rol bij de oprichting van MM Trust. Eric is een voormalige oorlogsveteraan uit Groot-Brittannië. In de jaren ’40 vocht hij in India, ten tijde van de onafhankelijkheidoorlog van India. Hij besluit 50 jaar later om naar India te komen om één van zijn kompanen op te zoeken, die nu in een sloppenwijk woont. Op hotel spreekt hij een medewerker aan om hem te vergezellen, het is Mr. Mani Rajendiran. Na een zoektocht kunnen ze Eric’s vriend na 50 jaar terugvinden. Eric is Raj zo dankbaar en er ontstaat een innige vriendschap tussen beiden. De Brit nodigt Raj uit om naar Groot-Brittannië te komen, waar hij begint te werken voor diverse sociale instanties. Nadien zal Raj ook in België werken. Wanneer Raj in 2002 trouwt, vliegt Eric zelfs voor hem over naar India om het huwelijk bij te wonen.

Deze ervaringen leren (en inspireerden) Raj om het werk van zijn vader Marutha Muthu verder te zetten in de vorm van MM Trust. Een simpele ontmoeting in de lobby van een hotel, groeit uit tot de oprichting van MM Trust. Sinds 2006 zijn ze werkzaam in en rond Tiruchirappalli. Het kantoor is gevestigd in Thalakudi, eveneens het dorp waar MM ligt opgebaard.