In het dorp vervult MM Trust de rol van eerste lijn-zorg. Mensen kunnen langskomen voor eender welke hulp of informatie. Basisnoden kunnen door ons verstrekt worden, net als dingen waar we gekwalificeerd voor zijn, zoals gratis juridische bijstand, hulpverleningsgesprekken, noodtransport, computerlessen,…
Voor andere vragen helpen we door naar de meest gepaste actoren door te verwijzen, gebruik makend van ons netwerk, en daarbij ook de meest voordelige behandeling te regelen.