MM Trust beoogt onderstaande doelstellingen:

  • Economische en sociale ondersteuning van Dalit-vrouwen, zowel in de steden- als in de dorpen
  • Het verbeteren van de educatie en gezondheid voor vrouwen en kinderen in stedelijk en ruraal gebied
  • Het optrekken van de levensstijl van cremators (mensen die op de begraafplaatsen werken) en speciale focus op risico‚Äôs zoals HIV/aids en verslavingen
  • Het verbeteren van de eigenschappen van de adolescente jongere
  • Verhogen van de duurzaamheid in rurale gebieden
  • Het verzekeren van de veiligheid in de samenleving, met specifieke focus op adoptiekinderen, alleenstaande vrouwen en ouderen
  • Het optrekken van de levensomstandigheden van achteruitgeslagen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de samenleving, hierbij eveneens een focus op de ouderen en verslaafden
  • Stage- en onderzoeksmogelijkheden aanbieden voor (inter)nationale- en lokale studenten