Gratis gerechtshulp

Dit project focust zich op mensen uit de gemeenschap die gerechtshulp nodig hebben. Uit de awareness campagnes bleek dat vele mensen in moeilijke situaties terechtkomen en geen advocaat kunnen betalen. We verwijzen deze mensen door naar Free Legal Aid. Dit is een overheidsinstantie waarmee MM Trust goede contacten heeft. Op deze manier kunnen mensen hogere kansen krijgen om geholpen te worden. Bovendien bezitten twee Board Members over een diploma in de Rechten, waardoor ze gratis diensten hieromtrent kunnen aanbieden indien nodig. Indien ze de vraag niet kunnen beantwoorden, wordt doorgestuurd naar Free Legal Aid.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Familiale begeleiding

In de dorpen heersten veel problemen  binnen families:  alcoholisme, ruzies, vrouwen in moeilijkheden, … MM Trust besliste om hierop in te spelen. We mikken hierbij op vrouwen en getrouwde koppels in problematische gezinssituaties. Nog voor het huwelijk plaatsvind, benaderen we families om hen informeel te begeleiden over hoe met elkaar om te gaan binnen het huwelijk. Indien er zich problemen voordoen, treden de Board members zelf op en gaan ze op zoek naar een oplossing.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Engelse les

Het belang van taal kan niet genoeg onderstreept worden. Dit project werd gelanceerd door een groep studenten uit Londen in samenwerking met MM Trust. Naast de bestaande computerlessen, wordt er nu ook Engelse les aangeboden. Op die manier kunnen de kinderen communiceren met mensen buiten Tamil Nadu, bovendien verhoogt dit hun kansen op werkgelegenheid aanzienlijk. Nadat de studenten vertrokken, lag het project stil.

Wil je ons helpen om dit project te herstarten? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Geiten hoeden

MM Trust wil de Dalit-families uit de afgelegen gebieden helpen door hen te voorzien van een vast inkomen. Hierbij kozen we voor het kweken van geiten, om deze dan door te verkopen. Er werd beslist om 15 geiten aan te kopen die zwanger waren. Normaalgezien werpen deze 2 tot 3 lammeren. De voorwaarde was dat de Dalit-families telkens 1 geit moesten teruggeven aan de organisatie zodat we het project verder konden uitbreiden. Uiteindelijk werd beslist om het project stop te zetten en al de geiten aan de families te geven. Op die manier stonden ze sterker en konden ze meer winst maken.


HIV en psychiatrische problemen

Studente Lynn had na haar stage geld overgehouden uit een inzamelactie. Ze wilde deze graag investeren in de mensen met HIV en psychiatrische problemen. Ze besliste om hen iedere maand te voorzien in de medische kosten en ook hun medicijnen aan te kopen. MM Trust zorgde voor de organisatorische kant. Dit project werd twee jaar lang gefinancierd, waarna het noodgedwongen moest stopgezet worden.

Wil je ons helpen om dit project te herstarten? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Verpleegkundige zorg

De doelstelling van dit project was om studenten verpleegkunde samen met Indiase studenten en een vrijwilliger van deur tot deur te laten gaan. Hierbij boden ze ambulante hulp aan mensen die om diverse redenen niet tot bij de zorgverlenende instanties geraken. Dit was een project van korte termijn, aangezien er niet genoeg studenten verpleegkunde stage komen lopen.

Wil je ons helpen om dit project te herstarten? Vul ons aanmeldingsformulier in!


Avondschool in sloppenwijken en dorpen

In de dorpen zien we vaak dat de kinderen van kastelozen, crematoren, scavengers en andere minderbedeelde groepen het beroep van hun vader overnemen, wat gepaard gaat met moeilijke levensomstandigheden. Bovendien worden ze al op jonge leeftijd ingeschakeld om te werken. MM Trust biedt de kinderen toegang tot een ander toekomstperspectief, door middel van onderwijs. Aangezien de kinderen gedurende de dag thuis moeten werken, werd er beslist om 5 avondschooltjes op te starten. Deze werden in stand gehouden door vrijwilligers. Momenteel ligt het project helaas stil, omwille van een gebrek aan middelen.

Wil je ons helpen om dit project te herstarten? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Het empoweren van vrouwen

Eén van de thema’s waar MM Trust al van het begin op focust is het empoweren van vrouwen. We willen vrouwen motiveren onafhankelijk te zijn en zelf sterk te staan. Hiervoor organiseren we veel verschillende activiteiten.
In het begin ging dit vooral om awareness campagnes. Dit ging over thema’s zoals vrouwelijke hygiëne, gezondheid of bebossing. Na verloop van tijd werd ook de Women Group gestart. Dit is een groep voor vrouwen, waar ze elkaar helpen en steunen om te proberen een duurzaam inkomen te voorzien voor hun families.
Van daaruit is het eerste naaiproject gegroeid. De organisatie heeft 65 vrouwen opgeleid om als naaister te kunnen werken, waarna geprobeerd werd om zo veel mogelijk opdrachten voor hen aan te trekken. De vrouwen verdelen dan het werk, naaien de producten in hun huis, en brengen alle afgewerkte producten dan samen. Hoogtepunt van dit naaiproject tot nu toe was een opdracht van de overheid om 10 000 schooluniformen te naaien.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Ouderenzorg

Een van de dromen van MM Trust was van bij de start al om een verzorgingstehuis op te richten voor ouderen in moeilijkheden. Het verwezenlijken hiervan liep daarentegen niet van een leien dakje. De organisatie bestond slechts 2 jaar en ontving geen fondsen. Er werd een klein gebouw gehuurd in de buurt van Thalakudi, waarbij 8 ouderen een plek werd aangeboden. Op dat moment waren er 5 medewerkers in dienst. Na een tijdje volgden er klachten van de buren omwille van lawaaioverlast, na een verhuis volgde opnieuw dezelfde klachten. In 1 jaar tijd moest het tehuis meerdere keren van gebouw veranderen. Daarna volgden er financiële problemen en moesten we noodgedwongen dit project stopzetten. Op vandaag biedt MM Trust op een andere manier steun aan ouderen in nood: we voorzien hen van kledij, eten, counseling en andere nuttige zaken die tegemoet komen aan hun behoeften.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


SMART Academy

Onze Board Members zijn stuk voor stuk hoogopgeleide, bekwame en ervaren professionals. Via de SMART Academy bieden we trainingen en workshops aan voor bedrijven, instituties en anderen organisaties. De inkomsten hieruit gaan integraal naar de werking van MM Trust.
Meer informatie kun je vinden in de brochure, die je hier kunt downloaden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [292.54 KB]


Ondernemerschapstraining

Studente Lynn was gedurende haar stageperiode bij MM Trust erg geïnteresseerd om iets voor vrouwen te doen. Er waren al veel activiteiten voor deze doelgroep, dus de organisatie was direct bereid iets te doen hiervoor. De keuze viel op een naaiproject, aangezien veel  van de vrouwen die ze wilde bereiken hier al ervaring mee hadden. In opdracht van HoWest werden draagtassen besteld, die dan in België verkocht zullen worden.
Na al het voorbereidend werk heeft MM Trust uiteindelijk een advertentie geplaatst in de lokale krant. De vrouwen die daarop reageerden werden uitgenodigd voor een interview, naast een paar vrouwen die de organisatie vooraf al in gedachten had als geschikt voor dit project. De voorkeur ging naar vrouwen die al ervaring hadden met naaien, en naar vrouwen uit het dorp Thalakudi zelf en de nabije omgeving. Vrouwen uit arme families kregen voorrang, met specifieke aandacht voor vrouwen uit de doelgroepen waar MM Trust op focust: Gypsies, Scavengers en Cremators.
Er werd een ontwerp gemaakt van de draagtassen, en Vally, een vrouw uit het dorp die een ervaren naaister is, en haar man, een naaier in bijberoep, hebben de vrouwen dan opgeleid om de producten te maken.
De vrouwen van de Scavengers en Gypsies wilden heel graag meewerken in het project, maar weigerden iets te ondertekenen. Voor het geven van  geld  wil de organisatie steeds een contract vastleggen om problemen te vermijden. Dit zorgde ervoor dat veel gezinnen niet konden deelnemen. De studenten Martijn, Severien en Margritte hebben dan beslist om het project over te dragen aan de leden van de vrouwengroep, die wel bereid waren te tekenen. Zij zorgden voor de contacten met de Gypsies en Scavengers, zodat de vrouwen in de groep terecht kwamen. Ook de organisatie van de voortzetting van het project hebben zij mee helpen verzorgen.
Nu wordt gewacht op de beslissing voor het definitieve ontwerp voor de producten die gemaakt worden, dat op vraag van de hogeschool nog wat aangepast wordt, waarna het naaien van start kan gaan. De vrouwen naaien de tassen in hun huis, en de producten zullen dan geëxporteerd worden naar België, waar ze door de HoWest verkocht worden.  Men hoopt om in de toekomst misschien zelfs een eigen winkel te starten, zodat de producten daar verkocht kunnen worden.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Computerles

Kinderen, jongeren en vrouwen uit de lagere kasten hebben weinig uitzicht op een beter bestaan voor hun families. Hun (vaak zware en gevaarlijke) beroep wordt van vader op zoon doorgegeven, de scholingsgraad is laag.
Vaardig zijn met computers opent direct heel wat nieuwe deuren:  de kansen op een andere tewerkstelling worden direct een pak groter.
Toen MM Trust te horen kreeg dat een andere organisatie een oude computer voordelig verkocht, werd deze kans onmiddellijk gegrepen. Er werd een project opgestart met twee studenten die toen net hun stage deden, waarbij ze lessen gingen geven aan de kinderen, jongeren en vrouwen in de dorpen, met de beperkte middelen die ze hadden.
Het bleek een groot succes en vooral de kinderen toonden veel interesse.
Na hun vertrek bouwde MM Trust het project verder uit, nu in een lokaaltje met drie computers. Hierbij werden lessen georganiseerd die door een leerkracht gegeven werden.
Helaas werden de kosten van dat lokaal, de elektriciteit en de leerkracht na verloop van tijd te groot. Er werd beslist het project stop te zetten, waarbij één van de computers werd gedoneerd aan een leerkracht in een schooltje in het gebied waar de Scavengers wonen.
Met de nodige middelen zouden we dit project graag weer opstarten. Er is budget nodig voor een lokaal, de computers en een leerkracht. Nu er eindelijk wat meer steun komt, in de vorm van de fondsen van Provincie West-Vlaanderen, is er hoop dat dit in de nabije toekomst mogelijk zal zijn.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Onderwijsondersteuning

Na het organiseren van een awareness campagne op een school voor kinderen uit de Dalit-gemeenschap, de kastelozen, ontmoetten een paar leden van MM Trust het schoolhoofd. Hij toonde hen hoe moeilijk tragere leerlingen het hadden op de school en hoe hard ze extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Na dit te hebben gezien beslisten we om iets voor hen te doen. We regelden extra mensen, om hen die ondersteuning te bieden.
Van daaruit is een programma gegroeid, waarbij we jaarlijks voor de start van het schooljaar in Juni of Juli de meest behoeftige kinderen linken aan donoren, en zelf ook wat middelen inzetten. De kinderen ontvangen dan steun in de vorm van uniformen,  boeken en andere zaken die ze nodig hebben. Momenteel ontvangen maar liefst 160 kinderen steun.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Mobiele ziekenhuizen

De arme bevolking in de dorpen heeft vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg. Ze wonen afgelegen, kunnen moeilijk transport regelen en zijn zich ook vaak niet bewust van de hulp die ze nodig hebben en kunnen krijgen.
Daarom besloten een paar ziekenhuizen in Trichy om een mobiel hospitaal op te richten. Met dit ‘Medical Camp’ trekken ze naar de dorpen, om zowel preventieve controles te doen als problemen te behandelen.
MM Trust ondersteunt hen door de bevolking warm te maken voor het bezoeken van die Medical Camps. Velen zijn afgeschrikt, of weten niet goed waar het om gaat. Daarom trekken onze vrijwilligers van familie tot familie om folders uit te delen en mensen te motiveren langs te gaan. Ook proberen we noden te signaleren naar de ziekenhuizen, zodat die bepaalde onderzoeken of behandelingen kunnen regelen.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Bewustzijnscampagnes

Aangezien MM Trust een kleine organisatie is, moeten we steeds rekening houden met hun beperkte budget. Om de gemeenschap toch zo veel mogelijk te dienen, organiseren we vaak bewustzijnscampagnes.
Dit houdt in dat we naar een bepaalde doelgroep trekken om hen door middel van gesprekken, lezingen en  activiteiten bewust te maken van een thematiek, kennis en vaardigheden aan te reiken en te motiveren die toe te passen in hun eigen leven.
De leden van MM Trust zetten hiervoor hun eigen ervaring en kennis volledig vrijwillig in.
Thema’s die behandeld worden gaan van levensvaardigheden tot gezondheid en hygiëne, biologische landbouw of HIV. Er wordt nagegaan wat de noden zijn, en daarop wordt dan ingespeeld.
Ook met andere organisaties wordt samengewerkt, dit in beide richtingen: als één van beide contact wil leggen met een doelgroep waar de ander actief mee is, een spreker nodig heeft, materiaal of andere steun, worden mensen en diensten probleemloos uitgewisseld. De sociale sector in Trichy is een netwerk van actoren, die samen één grote organisatie vormen: de hulpverlening. We trekken als één front naar de doelgroepen toe.

Wil je dit project ondersteunen? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Training en ontwikkeling

Voor dit project werd vooral gefocust op de kinderen van ‘Quarry Workers’.
Dit zijn mensen die grote rotsen in kleine stukken breken, waarna ze de brokken verkopen om als bouwmateriaal gebruikt te worden.
Het is zwaar, en gevaarlijk werk, dat van de vaders op de kinderen doorgegeven wordt. MM Trust wil een mentaliteitswijziging doorvoeren, en tonen dat dit niet noodzakelijk het geval moet zijn. Dat door onderwijs de kinderen een betere toekomst kunnen krijgen. Hiervoor worden ze ondersteund en begeleid door de vrijwilligers van MM Trust, die hen op school proberen te houden. Het probleem was dat ze na hun opleidingen het certificaat ontvingen, maar vaak niet aan werk konden geraken.
De kinderen toonden al langer interesse in de Engelse taal. Wanneer twee studenten langskwamen pikten ze direct het idee op om deze zaken te combineren in één project: de kinderen les geven in het Engels, hen opleiden voor een ander beroep waar de leerkracht uit het gebied voor kan instaan, en hen dan ook naar tewerkstelling leiden door van het netwerk van de organisatie gebruik te maken. Daarnaast worden ze geplaatst in bedrijven waar een goede verstandhouding mee is. Dit project heeft een tijd gelopen, maar is dan stopgezet bij gebrek aan mankracht voor lessen.

Wil je ons helpen om dit project te herstarten? Vul ons aanmeldingsformulier in of doneer!


Jouw project hier?

Dat kan! We horen graag van je! Vul ons aanmeldingsformulier in en wij contacteren je zo snel mogelijk om samen de mogelijkheden te bekijken!


Indien je vragen hebt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via onderstaand contactformulier!

[ninja_form id=3]