MM Trust is actief in en rond grootstad Tiruchirappalli. Meer specifiek gaat het om de kleine dorpen zoals Thalakkudi, dewelke het meest onder de focus van de NGO ligt. De organisatie heeft twee belangrijke doelen:

 1. Community development

MM Trust werkt hoofdzakelijk voor de ‘cremators’ en hun families. Dit zijn de mensen die werken op kerkhoven. Ze zetten hierbij in op gezondheid, hygiëne, rechten, beschermingen en educatie voor hun kinderen. Deze samenleving is zeer gevoelig en economisch/sociaal achteruitgeslagen. Deze mensen leven permanent naast de begraafplaatsen. Vrouwen en kinderen werken samen met de mannen in onhygiënische en vooral ongezonde omstandigheden.

Een ander belangrijk onderdeel van de organisatie is netwerking. Er zijn samenwerkingen met onder andere volgende instanties:

 • Opvangcentra voor kinderen
 • Jongerenwelzijnscomité
 • HIV/aids hulplijn
 • Kinderziekenhuizen
 • Rehabilitatiehuizen voor (alcohol)verslaving
 • Scholen voor kinderen met een mentale beperking
 • Rust- en verzorgingstehuizen

Naast de focus op deze doelgroep, richt MM Trust zijn pijlers eveneens op (inter)nationale studenten.

 1. Aanbieden van programma’s op maat voor trainings- en onderzoeksdoeleinden voor nationale- en internationale studenten.

De Trust begeleidt  lokale, nationale- en internationale studenten die onderzoek doen of stage lopen in hun studiegebied. De doelstellingen zijn:

 • Het identificeren van individuele vaardigheden door middel van vernieuwende trainingsmethodes.
 • De eigenschappen van de studenten verbeteren op vlak van verschillende specifieke vaardigheden.
 • Het promoten van individuele kennis, het implementeren en evalueren van deze studenten met als doelstelling om zich verder te ontwikkelen in hun persoonlijk en professioneel leven.

MM Trust voorziet introductietrainingen voor internationale studenten en vrijwilligers. Los hiervan bezit de NGO over de expertise betreffende couselling, supervisie, ondersteuning en begeleiding van studenten gedurende hun studieperiode bij MM Trust. De student zal geëvalueerd worden door een professionele sociale werker van de organisatie.

MM Trust biedt onderzoeken en stages aan in volgende domeinen:

 • Sociaal (en cultureel) werk
 • Verpleegkunde
 • Ergotherapie
 • Kinesitherapie
 • Onderwijs
 • Criminologie
 • Sociologie
 • Counselling
 • Antropologie
 • Voedings- en dieetleer
 • Psychologie

De organisatie beschikt over een voldoende ruim netwerk om verder te gaan dan deze loutere opsomming.